ABOUT ARTISTIC WORKING PROCESS

Observing, experiencing, sensing, perceiving. How to operate, to fulfill, to materialize.
Subject matter, presentation, achievement. Purpose, intention, interpretation, impression.

I start the process with an abstract idea, personal or universal human theme. Or with a notion, emotion or sensation of something, incident or scene.
I may start from the material point of view, too. The supplies I have with me or the method and technique through I am about to proceed.
So I am in the process from the im-material, disembodied vision and abstract idea to the visible surface or textured tangible piece.

I may struggle, battle and fight against the odds in the process of twisting and wringing up the hill of completion. It is like emotional roller coaster through misery, anguish and agony to reach the flow mode which sustains itself, the working process and as by-product also the progression of the art object.
I ponder, analyze, explore, experiment, contemplate, solve problems, deal with emotions or just wonder and let the solvent carry the colour. Repetitions from well-known questions to daring answers or just wipe out and start over and over again towards 1-, 2- or 3- dimensional expressions or even beyond space-time dimension.
Art experience, emotions, ideas and thoughts can interact with the viewer to influence and serve him/her mentally, emotionally, psychologically, socially and physically.
Painting itself is just a tool from my toolbox and I am just an instrument using tools to achieve these.

OMASTA TAITEELLISESTA TYÖSKENTELYSTÄNI

Mitä aistin, mitä havaitsen, mitä koen, miten toteutan.
Sisältö, esitys ja toteutus. Tarkoitus, tulkinta ja vaikutus

Lähtökohtanani abstrakti idea, henkilökohtainen tai yleisinhimillinen aihe; ajatus, tunne tai tapahtuma; käytettävissäni oleva materiaalikasa ja välineistö tai käsittelytapa ja tekniikka. Työskentely aineettomasta mielikuva-aihiosta tai abstraktista ideasta näkyväksi pinnaksi tai konkreettiseksi esineeksi.

Matkallani väkisinvääntämistä, huomisen luomisen tuskaa ja taistelua, tunteiden vuoristorataa sekä flowtilassa työn itsensä tai materiaalien ehdoilla kuin itsestään etenemistä. Pohdin, analysoin, tutkin, ratkaisen ongelmia ja käsittelen tunteita sekä teen ennakkoluulottomia kokeiluja, vain ihmettelen ja "annan veden väriä kuljettaa". Toistoja ja kertausta tutusta kohti rohkeita ratkaisuja, pyyhkiä kaikki pois ja aloittaa alusta yhä uudelleen kohti yksi-, kaksi-, kolmiulotteista ilmaisua tai aika-tila -ulottuvuutta.

Taide-elämys, ajatukset, tunteet tai ideat voivat vuorovaikutuksessa katsojan kanssa koskettaa ja palvella häntä mentaalisesti, emotionaalisesti, psyykkisesti, sosiaalisesti ja fyysisesti, mihin itse maalaaminen ja maalari ovat vain välineitä.

Helsingissä 10. elokuuta 2016
Artturi Nokelainen, taidemaalari

ATELJE@NOK-ART.FI

Copyright 2016 @ Artturi Nokelainen

 

 

Vastavuoroisuus - Mutuality (50 cm x 40 cm, Oil on Canvas, 2015)

item01

Perhe - Family (43cm x 35 cm, Oil on MDF, 2015)

item02

Ruoskaniskujen ajamina - Driven under the lash, (28 cm x 35 cm, Oil on MDF, 2016)

item03

Herkkuja Vanajan rannalta (35 cm x 45 cm, Tempera on MDF, 2015)

item04

Isokarhun uhka - The Assault of The Neighbour (123 cm x 69 cm, Oil on Hardboard, 2014)

item05

Hommage á Magnus Enckell (60 cm x 40 cm, Oil on Hardboard, 2014)

item06

Valo nro 2 eli The Light II (40 cm x 50 cm, Oil on Canvas, 2015)

item07

Dark Room II (30 cm x 40 cm, Oil on Canvas, 2015)

item08

Äiti Maan lapset nro III - The Children of Mother Earth III (60 cm x 80 cm, Oil on Canvas,2015)

item09

Kaipaus - The Yearning (40 cm x 50 cm, Oil on Canvas, 2016)

item10

Minä ja joku muu - Me and Somebody Else (100 cm x 86 cm, Oil on Canvas, 2015)

item11

Missä karhu nro II (70cm x 50cm, Acrylic & Oil on Canvas, 2016)

item12

Blues and The Violets or The Train (70 cm x 50 cm, Oil on Canvas, 2016)

item13

The Violet Jeans and The Green Heart (70 cm x 50 cm, Oil on Canvas, 2016)

item14

My Pleasure,  38cm  x 46cm (Oil on Canvas, 2016)

item15

Lust, Submission and Jealousy (36 cm x 35cm, Oil on MDF, 2016)

item16